• Rozlicz
  PIT
  za rok 2017

 • Obsługa
  KADROWA i
  PŁACOWA

 • PEŁNA
  KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy szeroki zakres profesjonalnych usług zarówno w czasie tworzenia przedsiębiorstwa jak i w trakcie jego funkcjonowania. Świadczymy usługi księgowe dla podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz firm krajowych.

Właścicielka biura Anna Wawrzyniak posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 15076/2006, wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości uzupełnione o studia podyplomowe z doradztwa podatkowego oraz wieloletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu księgowości dla podmiotów polskich oraz z kapitałem zagranicznym.

Anna Wawrzyniak

właścicielka

Anna Wawrzyniak

właścicielka

Certyfikat
Ministerstwa
Finansów
nr 15076/2006.

annawawrzyniak@brgowa.pl
telefon: +48 504 052 856
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie KPiR, oraz obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek CIT
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji WDT oraz WNT oraz sporządzanie informacji VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych
 • wysyłka e-deklaracji w imieniu podatników
 • na potrzeby klienta obsługa w języku angielskim

Ryczałt Ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • wysyłka e-deklaracji w imieniu podatników
 • na potrzeby klienta obsługa w języku angielskim

Księgi Handlowe
 • opracowanie Polityki Rachunkowości Firmy, Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • kompleksowe sporządzenie Sprawozdania Finansowego (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne oraz Zestawienie Zmian w Kapitałach)
 • przygotowanie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz Protokołu ze Zgromadzenia Wspólników Zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe
 • kompleksowe prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz rozliczanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
 • prowadzenie ewidencji WDT oraz WNT oraz sporządzanie informacji VAT-UE
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na CIT oraz sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8
 • podatek PCC, podatek u źródła oraz inne podatki
 • prowadzenie ewidencji Środków Trwałych
 • wysyłka e-deklaracji w imieniu podatników

Dodatkowo dla Spółek z Kapitałem Zagranicznym
 • sprawozdania oraz raporty controllingowe zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej w języku angielskim
 • pomoc przy wdrożeniu systemów ERP
Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej firmy
 • przygotowywanie umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów

Prowadzenie pełnej obsługi płacowej firmy
 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych
Dla spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą
 • sporządzenie sprawozdań do GUS-u
 • sporządzanie sprawozdań do NBP
 • raporty controllingowe dla spółek polskich i z kapitałem zagranicznym
 • pomoc przy wdrożeniu systemów finansowo- księgowych oraz ERP
 • udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg oraz sporządzania deklaracji osobom które chcą prowadzić księgowość we własnym zakresie

Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 • roczne rozliczenie wszystkich PIT-ów 30
 • roczne rozliczenie opiekunek dziecięcych pracujących na podstawie umów uaktywniających
 • rozliczanie dochodów z najmu na zasadach ogólnych
Liczba dokumentów w miesiącu * RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
do 20 100 zł
21-30 150 zł
31-50 200 zł
51-100 320 zł
powyżej 100 ustalenia indywidualne
Liczba dokumentów w miesiącu * KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
do 20 150 zł
21-30 200 zł
31-50 300 zł
51-100 400 zł
powyżej 100 ustalenia indywidualne
Liczba dokumentów w miesiącu * KSIĘGI HANDLOWE
do 20 500 zł
21-30 600 zł
31-50 800 zł
51-100 1200 zł
powyżej 100 ustalenia indywidualne
Liczba dokumentów w miesiącu * EWIDENCJA VAT
do 20 50 zł
21-30 70 zł
31-50 100 zł
51-100 160 zł
powyżej 100 ustalenia indywidualne
Inne

Obsługa kadrowo-płacowa - do 5 osób ustalenia indywidualne, powyżej 5 osób - 35 zł za osobę.

Zamknięcie roku - jednomiesięczne wynagrodzenie lub średnia z ostatniego roku.

Konsultacje w zakresie księgowości i podatków - 50 zł/h lub ustalenia indywidualne.

Pozostałe usługi podlegające indywidualnej wycenie

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczenie prywatnego samochodu właściciela oraz ewidencja przebiegu pojazdu
 • prowadzenia ewidencji magazynowej i wycena zapasów
 • sporządzanie raportów do GUS i NBP oraz innych wymaganych przepisami
 • prowadzenie rozrachunków (nie dotyczy ksiąg handlowych)
 • przygotowywanie umów, uchwał, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów wymaganych przepisami

* dokument to każda odrębna pozycja w rejestrze, w przypadku ksiąg handlowych jest to każde księgowanie dotyczące danej operacji gospodarczej.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT 23%.
Prezentowany cennik służy do wyliczenia orientacyjnych kosztów obsługi i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wysokość ostatecznego wynagrodzenia ustalana jest zawsze indywidualnie z klientem. W tym celu proszę o kontakt osobisty.

Adres
Biuro Rachunkowe GOWA Anna Wawrzyniak
ul. Gajowa 56/7
63-004 Tulce
Telefon
+48 504 052 856
E-mail

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane